Добрич

Добре дошли на сайта на "Диагностично-консултативен център-ІІ-Добрич" ЕООД

още ...

начало | карта на сайта | за контакти

Азбучен указател на лекарите

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Вътрешни правила

Профил на купувача от 01.10.2014 г.

Обществена поръчка-„Демонтаж на съществуваща парокотелна инсталация, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нова парокотелна инсталация в „Диагностично-консултативен център – ІІ Добрич” ЕООД”.

Писмо решение

Решение АОП

Декларация

Декларация тьрговски регистър

Оферта участник

Количествена сметка

Покана договаряне до участника

 Оферта БУЛТЕРМ

Протокол

Доклад

Решение ДКЦ2

Договор БУЛТЕРМ

 Връзка към обществената поръчка в сайта на АОП - 00473-2014-0001