Добрич

Добре дошли на сайта на "Диагностично-консултативен център-ІІ-Добрич" ЕООД

още ...

начало | карта на сайта | за контакти

Азбучен указател на лекарите

ЛАБОРАТОРИИ

В "ДКЦ-ІІ-Добрич"ЕООД са разкрити следните лаборатории:


1. Клинична лаборатория- разполага с
- Автоматичен имунологичен анализатор – изработва хормони на щитовидната жлеза; репродуктивни такива; туморни маркери; изследване за Лаймска болест и други имунологични изследвания. Резултатите от изследванията се получават до един час от вземането на биологичния материал.
- Автоматичен хематологичен анализатор, който дава възможност 5 минути след вземане на кръв пациентът да получи резултата си.
- Автоматичен биохимичен анализатор - работи чернодробни проби, азотни тела, кръвна захар, коагулационен статус, йонограма
2. Патоморфологична лаборатория - извършва цитологични и хистологични изследвания, спермограма
3. Микробиологична лаборатория - извършва микробиологично изследване от носен, гърлен, генитален секрет; урина, фецес, ликвор, хемокултури; изследват се AST/0/ - антистрептолизинов титър, W:R, Васерман; HbsAg, HIV /СПИН.

4.Образна диагностика – Рентген, Мамографски кабинет