Добрич

Добре дошли на сайта на "Диагностично-консултативен център-ІІ-Добрич" ЕООД

още ...

начало | карта на сайта | за контакти

Азбучен указател на лекарите

Организационна структура

СТРУКТУРА НА "ДКЦ - II -ДОБРИЧ"ЕООД

 

I. УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП

1. УПРАВИТЕЛ

2. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

3. ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

II. ТЕРАПЕВТИЧЕН СЕКТОР

1. Кабинети по Вътрешни болести

2. Кардиологичен кабинет

3. Детски  кабинет

4. Нефрологичен кабинет

5. Ендокринологичен кабинет

6. Неврологичен кабинет

7. Психиатричен кабинет

8. Педиатричен кабинет

9. Пулмологичен кабинет

10. Анестезиология

11. Терапевтична манипулационна

12. Пулмологична манипулационна

13. Педиатрична манипулационна

14. Стая за краткосрочно наблюдение

15. УЗД кабинет

16. Ректоскопски кабинет

17. Доплерсонографски кабинет

18. ЕКГ и Холтер кабинети

19. Функционален кабинет-Велоергометрия

20. Спирометричен кабинет

21. Кабинет за вземане на микробиологични и серологични изследвания

ІІІ. СЕКТОР "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА"

IV. ХИРУРГИЧЕН СЕКТОР

1. Хирургични кабинети с хир.манипулационна

2. Ортопедичен кабинет с орт. манипулационна

3. Акушеро-гинекологични кабинети с манипулационна

4. УНГ кабинети с манипулационна

5. Очен кабинет с манипулационна

6. Операционни зали за амбулаторна хирургия - обща и очна

7. Интерупционна зала

8. Стая за краткосрочно наблюдение на хирургично болни

9. Стая за краткосрочно наблюдение на гинекологично болни

10. Аудиометричен кабинет

V. ПАРАКЛИНИЧЕН СЕКТОР

1. Сектор Образна диагностика – Рентген, Мамографски кабинет

2. Клинична лаборатория

3. Патоморфологична лаборатория, лаборатория за експресна интераоперативна диагностика

4. Микробиологична лаборатория

VІ. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ СЕКТОР

1.Системен администратор

2. Финансово-счетоводен отдел:
2.1. Оперативен счетоводител
2.2. Организатор обработка на медицинска информация, отчетник начисляване трудово възнаграждение

3. Медицинска информация 

4. Личен състав, деловодител, архивар

5. Охрана на труда

6. Стопански отдел                                                                                                                                       

VII. ЦЕНТЪР ПО ПРОФИЛАКТИКА

1. Ръководител